Online világ

Március hava szinte teljes egészében az online tanulás jegyében telt el. Megtapasztalhatta tanár, diák és szülő a digitális világ nyújtotta előnyöket és hátrányokat. Az ötödikes tanulóink a következőképpen vélekednek az online világról:

Szekeres Gergely

Riedl Bernadett:


„Március 8-a óta online módon tanulunk. Ha minden jól alakul, akkor április 7-től ismét mehetünk iskolába.
Mi nem élvezzük az online oktatást, de az a jó benne, hogy később kelhetünk fel. Azért elmondhatom, hogy az online tanulás már kicsivel jobb, mint tavaly. Már ügyesebben tudjuk használni a különböző online felületeket, a tanáraink online tanórákat tartanak nekünk. Tavaly ilyenkor mindenki még csak ismerkedett a digitális eszközökkel és lehetőségekkel. Most már nem szorulunk szülői segítségre. Hiányzik a társaimmal való személyes találkozás, annak ellenére, hogy Messengeren napi kapcsolatban vagyunk.
Reméljük, hamar vége lesz ennek az időszaknak.”  

Kritzer Bianka:

„Reggelente -általában- negyed hétkor szoktam kelni, de ha nincs online óra, akkor később.
Reggelizek, megcsinálom a teendőimet. Előkészítem a laptopomat és a tankönyveimet az órákra. Az online tanitás után ebédelek, sétálok vagy más szabadidős tevékenységet végzek. Ezek után nekiállok a leckéimnek. Örülök, hogy hallhatom a tanáraimat és a barátaimat az online oktatásnak köszönhetően. Tanáraim ugyanúgy kérdeznek bennünket órán, mint a jelenléti oktatás során. Mindenki tudja követni a tanári magyarázatot. Ha bekapcsoljuk a kamerát, akkor láthatjuk is egymást, s ez jó érzéssel tölt el engem. Igyekszem minden feladatomat határidőre beküldeni.
Ha mindennel elkészültem, a nap további részét pihenéssel és levegőzéssel töltöm.”

Eördögh Regina:

„Online oktatás
Reggel kicsit később kelek,
ezért jók ezek a reggelek.
Bekapcsolom a gépem,
és az órám nézem éppen.
Becsatlakozok, tanulok,
utána házikat írok.
Ha eljön a délután,
szabadabb vagyok már.
Játszok, szórakozok,
barátokkal találkozok.
Este tévét is nézek,
utána alszok egy szépet.”

Horváth Noel

Beiratkozás szülői tájékoztató

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án,a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

Előtte időpontot kérünk egyeztetni a 96-564469 telefonszámon, vagy az iskola e-mail címén: iskola@mosonszentmiklos.hu.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján. (www.mosonszentmiklos.hu/ intézmények/Széchenyi István Ált. Isk. és AMI/ iskola hivatalos honlapja)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.; telefon: 96/795-234; e-mail: gyor@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Mosonszentmiklós, 2021-03-31

Üdvözlettel:

                                               Héczné Tóth Mária

                                               intézményvezető

Gyermekfelügyelet

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

A módosított járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a 2021.03.06-án megjelent a köznevelési intézmények által veszélyhelyzet idején biztosított gyermekfelügyleletről szóló 18/2021. (III.06.) EMMI határozat. A jogszabály alapján a gyermekfelügyelet az intézményben megszervezésre kerül.

Amennyiben igényét már korábban jelezte, úgy annak megfelelően biztosítjuk a felügyeletet.

Amennyiben (ezidáig nem jelezte és) indokolt ügyeleti igény merül fel, kérem, hogy a teljes időszakot érintően 2021. március 8-án 12 óráig vagy legkésőbb az igénnyel érintett napot megelőző munkanap 9 óráig  jelezze azt 96/564469 telefonszámon vagy az iskola@mosonszentmiklos.hu e-mail címen vagy a KRETA felületen.

Kérem, hogy a járványügyi intézkedések céljával összhangban a felügyeletet a legszükségesebb esetekben szíveskedjenek igénybe venni a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

Szíves együttműködésüket köszönjük.”

Segítő együttműködését, megértését köszönöm.

Tisztelettel:

Héczné Tóth Mária

intézményvezető

30-8575811